Symbol
left
right

Sveriges största festival i Sveriges vackraste stad

I september varje år fyller festivalen Live at Heart Örebro med omkring 200 artister och nära 300 konserter.
Skapa din egen symbol

Örebro

Allt arbete med platsvarumärket Örebro vilar på övertygelsen om att det är vi som bor och verkar här som skapar Örebro. Det är vi tillsammans som fyller Örebro med innehåll och kraft.

Logotypen är en spegling av just detta. Logotypen är öppen och ger dig möjlighet till medskapande. Den tomma ytan under prickarna i Ö:et gör att du kan skapa en personlig logotyp samtidigt som avsändaren Örebro är tydlig.

Det går också att bryta ut Ö:et och jobba med det som en fristående symbol. Du kan helt enkelt fylla den tomma ytan under prickarna med något som känns rätt för dig. Det kan vara en känsla du vill förmedla, en aktivitet du vill lyfta fram, ett arrangemang som du står bakom.


Skapa ett personligt Ö i vår symbolgenerator

Örebro i bild

invånarnas egna symboler

84%

90%

Kontakt
Örebrokompaniet
info@orebrokompaniet.se