Symbol
left
right

Ölebro!

Örebro är historiskt bra på drycker. Julmust och Champis bland annat. Inte lika känt är att vi just i detta nu är en stad där det produceras öl i absolut världsklass. Öl som ger guldmedaljer på prestigefulla tävlingar världen över. Öl som är så eftertraktat att det i princip alltid är slut.
Skapa din egen symbol

Örebro

Allt arbete med platsvarumärket Örebro vilar på övertygelsen om att det är vi som bor och verkar här som skapar Örebro. Det är vi tillsammans som fyller Örebro med innehåll och kraft.

Logotypen är en spegling av just detta. Logotypen är öppen och ger dig möjlighet till medskapande. Den tomma ytan under prickarna i Ö:et gör att du kan skapa en personlig logotyp samtidigt som avsändaren Örebro är tydlig.

Det går också att bryta ut Ö:et och jobba med det som en fristående symbol. Du kan helt enkelt fylla den tomma ytan under prickarna med något som känns rätt för dig. Det kan vara en känsla du vill förmedla, en aktivitet du vill lyfta fram, ett arrangemang som du står bakom.


Skapa ett personligt Ö i vår symbolgenerator

Örebro i bild

invånarnas egna symboler

84%

90%

Kontakt
Örebrokompaniet
info@orebrokompaniet.se